000193573 001__ 193573
000193573 003__ CZ-ZdVUG
000193573 005__ 20190426102537.0
000193573 041__ $$acze
000193573 040__ $$aABC039$$bcze
000193573 1001_ $$aTalich, Milan
000193573 24510 $$aMetodika tvorby 3D modelu glóbů z poledníkových pásů
000193573 5203_ $$9cze$$aTato metodika je návodem pro tvorbou 3D modelů glóbů z poledníkových pásů a pro jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti například v aplikaci Google Earth. Tím se umožní vytvořit virtuální modely a studium i těch glóbů, které se dochovaly k dispozici pouze ve formě poledníkových pásů a nemusí již fyzicky existovat. Virtuální 3D modely jsou georeferencované a obsah takto vytvořených modelů glóbů lze následně porovnávat se skutečností, nebo s jinými modely starých glóbů, nebo i s jakoukoliv další georeferencovanou mapou například formou zprůhledňování.
000193573 5203_ $$9eng$$aThis methodology details the process of creating creating 3D models of globes from globe gores and making them publicly available through the web, Google Earth and similar platforms. This allows study and exploitation of virtual globes that otherwise exist only as globe gores. The 3D models are georeferenced and therefore can be compared to current maps, other globe models or any other georeferenced cartographic data set.
000193573 655_4 $$acertifikovaná metodika
000193573 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193573 7001_ $$aBöhm, Ondřej
000193573 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193573 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002147%21RIV16-MK0-00025615
000193573 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193573$$qNUSL
000193573 910__ $$aABC039
000193573 980__ $$aseda
000193573 985__ $$atalich
000193573 985__ $$aanotace
000193573 985__ $$autvar23
000193573 985__ $$avackova
000193573 985__ $$abohm
000193573 985__ $$ahavrlant