Metodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan

Annotation: cze Tato metodika by měla sloužit jako návod pro tvorbu digitálního obrazu starých glóbů v podobě georeferencované mapy ve vysoké kvalitě. Cílem je vytvořit takový georeferencovaný digitální model glóbu rozvinutého do roviny, který bude věrně kopírovat originál a umožní jeho detailní studium. To znamená, že bude stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitálního obrazu starého glóbu se současným stavem nebo s jinými starými glóby a mapami. Lze tak nejen pohodlně sledovat objevování Země či nebeské oblohy, ale i hodnotit přesnost práce starých kartografů. eng This methodology describes creation of high resolution digital image of a globe unfolded into a plane, its georeferencing and publication via Web Map Service. Such images can be displayed in most GIS and as such allow for a detailed study of globes in the context of other maps both current and old.

Citation: AMBROŽOVÁ, Klára, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Talich MILAN. Metodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou [online]. 2015, , 14 s. [cit. 2019-01-08]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/metodika_globy-TMS.pdf

Publication type: certifikovaná metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Annotations

 Record created 2018-11-01, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)