000193574 001__ 193574
000193574 003__ CZ-ZdVUG
000193574 005__ 20190426102537.0
000193574 041__ $$acze
000193574 040__ $$aABC039$$bcze
000193574 1001_ $$aTalich, Milan
000193574 24510 $$aMetodika zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou
000193574 5203_ $$9cze$$aTato metodika by měla sloužit jako návod pro tvorbu digitálního obrazu starých glóbů v podobě georeferencované mapy ve vysoké kvalitě. Cílem je vytvořit takový georeferencovaný digitální model glóbu rozvinutého do roviny, který bude věrně kopírovat originál a umožní jeho detailní studium. To znamená, že bude stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitálního obrazu starého glóbu se současným stavem nebo s jinými starými glóby a mapami. Lze tak nejen pohodlně sledovat objevování Země či nebeské oblohy, ale i hodnotit přesnost práce starých kartografů.
000193574 5203_ $$9eng$$aThis methodology describes creation of high resolution digital image of a globe unfolded into a plane, its georeferencing and publication via Web Map Service. Such images can be displayed in most GIS and as such allow for a detailed study of globes in the context of other maps both current and old.
000193574 655_4 $$acertifikovaná metodika
000193574 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193574 7001_ $$aBöhm, Ondřej
000193574 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193574 7730_ $$92015
000193574 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002149%21RIV16-MK0-00025615
000193574 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193574$$qNUSL
000193574 910__ $$aABC039
000193574 980__ $$aseda
000193574 985__ $$atalich
000193574 985__ $$aanotace
000193574 985__ $$autvar23
000193574 985__ $$avackova
000193574 985__ $$abohm
000193574 985__ $$ahavrlant