000193575 001__ 193575
000193575 003__ CZ-ZdVUG
000193575 005__ 20190426102537.0
000193575 041__ $$acze
000193575 040__ $$aABC039$$bcze
000193575 1001_ $$aTalich, Milan
000193575 24510 $$aVirtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz – důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
000193575 5203_ $$9cze$$aPrezentace Virtuální mapové sbírky Chartae-Antiquae.cz jako důležitého výsledku projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
000193575 5203_ $$9eng$$aPresentation of Virtual map collection Chartae-Antiquae.cz as an important result of project Cartographic sources as a cultural heritage.
000193575 655_4 $$aAudiovizuální tvorba
000193575 7001_ $$aAmbrožová, Klára
000193575 7001_ $$aHavrlant, Jan
000193575 7001_ $$aAntoš, Filip
000193575 7001_ $$aBöhm, Ondřej
000193575 7001_ $$aSoukup, Lubomír
000193575 7730_ $$92015
000193575 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F15%3A%230002159%21RIV16-MK0-00025615
000193575 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193575$$qNUSL
000193575 910__ $$aABC039
000193575 943__ $$aDOPLNIT:
000193575 980__ $$aseda
000193575 985__ $$atalich
000193575 985__ $$aanotace
000193575 985__ $$autvar23
000193575 985__ $$avackova
000193575 985__ $$abohm
000193575 985__ $$aantos
000193575 985__ $$ahavrlant