@article{193575,
   author    = "Talich, Milan and Ambrožová, Klára and Havrlant, Jan and
           Antoš, Filip and Böhm, Ondřej and Soukup, Lubomír",
   title    = "Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz –
           důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako
           kulturní dědictví",
}