Ověřená technologie georeferencování glóbů
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan

Annotation: eng This technology is concerned with techniques for georeferencing digitized globes. The goal of the process is to create a georeferenced high fidelity digital model that captures all the details of the original. As these models are georeferenced they can be compared to other maps and globes and allow assessing the period knowledge of Earth and celestial bodies and its progress in time. They can also be used as any other georeferenced map, e.g. published via WMS or displayed in GIS applications. Tato technologie se zabývá postupem tvorby georeferencovaného digitálního obrazu starých glóbů, ve vysoké kvalitě, vhodné pro detailní studium. Cílem je vytvořit takový přesně georeferencovaný digitální model, který bude věrně kopírovat originál, to znamená, aby byl stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitalizovaného starého glóbu se současným stavem nebo s jinými starými glóby. Lze tak nejen pohodlně sledovat postupné poznávání naší Země či nebeské oblohy u hvězdných glóbů, ale i hodnotit přesnost práce starých kartografů. Stejně tak umožní přesná georeference využít digitalizovaný starý glóbus jako každou jinou georeferencovanou mapu, například jej poskytovat formou webové mapové služby (WMS) pro využití v jakémkoliv GIS.

Citation: AMBROŽOVÁ, Klára, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Milan TALICH. Ověřená technologie georeferencování glóbů [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_georeferencovani_globu.pdf

Publication type: Poloprovoz, ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-05, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)