Ověřená technologie zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; Antoš, Filip

Annotation: This technology describes the process of displaying digitized old maps as 3D models in web browsers. The ability to see old maps as 3D models puts these maps into better context in relation to current landscape and improves the study of landscape development. The technology is focused on using old maps, but in principle it's usable for any map accessible via WMS or TMS. WebGL and the Cesium library are used to display the model in web browsers. Tato ověřená technologie pro zobrazení digitalizovaných starých map ve 3D modelu obsahuje ověřený postup, kterým je možné jejich zpřístupnění odborné i laické veřejnosti v georeferencované podobě formou 3D modelů na internetu. Možnost prohlížení mapy ve 3D zobrazení přidává další dimenzi při prohlížení mapy a umožňuje lepší studium vývoje krajiny. Ověřená technologie se zaměřuje hlavně na zpřístupnění starých map uložených ve formátu WMS nebo TMS, který umožňuje prohlížení georeferencovaných map. Je možné ji ale použít i pro novější mapy uložené v uvedených formátech. Zpřístupnění 3D modelu na internetu se děje pomocí javascriptového API WebGL a k vytvoření 3D modelu terénu se využívá javascriptová knihovna Cesium.

Citation: TALICH, Milan, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Filip ANTOŠ. Ověřená technologie zobrazení digitalizovaných map v 3D modelu [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_3D-modely.pdf

Publication type: Poloprovoz, ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Filip Antoš
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-05, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)