Ověřená technologie zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou
Talich, Milan ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; Ambrožová, Klára

Anotace: This technology concerns creation of high resolution digital image of a globe unfolded into a plane, its georeferencing and publication via Web Map Service. Such images can be displayed in most GIS and as such allow for a detailed study of globes in the context of other maps both current and old. The technology is verified on a concrete old globe. Tato technologie popisuje postup tvorby digitálního obrazu starých glóbů v podobě georeferencované mapy ve vysoké kvalitě a dokládá jeho ověření na konkrétním starém glóbu. Cílem je vytvořit takový georeferencovaný digitální model glóbu rozvinutého do roviny, který bude věrně zobrazovat originál a umožní jeho detailní studium. To znamená, že bude stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitálního obrazu starého glóbu se současnými mapovými podklady nebo s jinými starými glóby a mapami.

Citace: TALICH, Milan, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM a Jan HAVRLANT. Ověřená technologie zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_globy-TMS.pdf

Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Klára Vacková, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Havrlant, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Ondřej Böhm
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-05, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)