Ověřená technologie zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou
Talich, Milan ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan ; Ambrožová, Klára

Annotation: This technology concerns creation of high resolution digital image of a globe unfolded into a plane, its georeferencing and publication via Web Map Service. Such images can be displayed in most GIS and as such allow for a detailed study of globes in the context of other maps both current and old. The technology is verified on a concrete old globe. Tato technologie popisuje postup tvorby digitálního obrazu starých glóbů v podobě georeferencované mapy ve vysoké kvalitě a dokládá jeho ověření na konkrétním starém glóbu. Cílem je vytvořit takový georeferencovaný digitální model glóbu rozvinutého do roviny, který bude věrně zobrazovat originál a umožní jeho detailní studium. To znamená, že bude stejně čitelný jako originál nebo i lépe, a to díky prohlížení v počítači s možností přiblížení. Přesná georeference pak umožní porovnávání digitálního obrazu starého glóbu se současnými mapovými podklady nebo s jinými starými glóby a mapami.

Citation: TALICH, Milan, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM a Jan HAVRLANT. Ověřená technologie zpřístupnění digitalizovaných glóbů webovou mapovou službou [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_globy-TMS.pdf

Publication type: Poloprovoz, ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-05, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)