Ověřená technologie digitalizace a zpřístupnění starých atlasů
Talich, Milan ; Ambrožová, Klára ; Antoš, Filip ; Böhm, Ondřej ; Havrlant, Jan

Annotation: This technology describes the process of digitization of old atlases and making them accessible online. Online access to the atlases helps to popularize these valuable artefacts and it allows to study them without risk to the original atlases. It also makes working with the atlases easier, enables to vie several pages at the same time etc. The technology describes methods for storing and using atlas metadata and displaying the digital copies in web browsers and demonstrates these principles on several old atlases. Předkládaná technologie popisuje způsob digitalizace starých atlasů a vystavení digitalizovaných starých atlasů na internetu ve vysoké kvalitě. Dále popisuje způsob uložení metadat o atlasech, principy webové aplikace pro jejich prohlížení a demonstruje tyto na konkrétních příkladech. Cílem technologie je zpřístupnit staré atlasy široké odborné i laické veřejnosti a přispět tak k popularizaci těchto vzácných památek a k jejich ochraně. Digitalizované atlasy přináší i některé výhody pro badatele, například snadné prohlížení několika listů současně, v případě georeferencovaných mapových částí snadné porovnání s dalšími mapovými podklady ať již současnými nebo starými.

Citation: TALICH, Milan, Filip ANTOŠ, Ondřej BÖHM, Jan HAVRLANT a Klára AMBROŽOVÁ. Ověřená technologie digitalizace a zpřístupnění starých atlasů [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/OT_atlasy.pdf

Publication type: Poloprovoz, ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jan Havrlant
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Filip Antoš
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-05, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)