Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy
Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš

Annotation: Project results were formally manipulated and passed all procedures necessary to be published at web portal of project gestor. Formální zařazení informací o výsledcích projektu a odkazu na referenční webový server na webové stránky gestora. Výsledky projektu byly formalizovány do nezbytného tvaru tak, aby mohly být zařazeny na webovém portálu gestora projektu.

Citation: AUGUSTÝN, Radek, Radek MAKOVEC a Tomáš VACEK. Promítnutí výsledků do předpisů nelegislativní povahy [online]. In: . 2015 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Vyuziti-dat-RUIAN/Vyuziti-dat-RUIAN.aspx

Publication type: Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Tomáš Vacek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-07, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)