Technologie poskytování dat poštovních adres v mezinárodním standardu RÚIAN Toolbox
Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš

Anotace: Results were compelented into state of independent technology and validated by geostor of project. Technologie použitá na funkčním vzorku byla dopracována do podoby samostatné technologie a ověřena gestorem projektu.

Citace: AUGUSTÝN, Radek, Radek MAKOVEC a Tomáš VACEK. Technologie poskytování dat poštovních adres v mezinárodním standardu RÚIAN Toolbox. Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN [online]. 2015 [cit. 2019-03-04]. Dostupné také z: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP04/RUIANToolbox_OT.docx

Typ publikace: Poloprovoz, ověřená technologie

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Augustýn
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Makovec
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Tomáš Vacek
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-07, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)