Technologie poskytování dat poštovních adres v mezinárodním standardu RÚIAN Toolbox
Augustýn, Radek ; Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš

Annotation: Results were compelented into state of independent technology and validated by geostor of project. Technologie použitá na funkčním vzorku byla dopracována do podoby samostatné technologie a ověřena gestorem projektu.

Citation: AUGUSTÝN, Radek, Radek MAKOVEC a Tomáš VACEK. Technologie poskytování dat poštovních adres v mezinárodním standardu RÚIAN Toolbox. Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách RÚIAN [online]. 2015 [cit. 2019-03-04]. Dostupné také z: http://bivoj.vugtk.cz/euradin/Doc/WP04/RUIANToolbox_OT.docx

Publication type: Poloprovoz, ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Tomáš Vacek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-07, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)