Mezilaboratorní porovnávací zkouška MPZ 12-400-15
Hánek, Pavel ; Umnov, Ilya ; Volkmann, Michal

Annotation: Exam confirmed the calibration procedure for inclinometers. Calibration procedure was using for calibration . Verifying the correctness performs Czech Metrology Institute. Ověření technologie využívané pro kalibraci sklonoměrů. Mezilaboratorní porovnávací zkoušky slouží jako vědecké potvrzení správnosti používaného kalibračního postupu a správnosti parametrů etalonu - tyto zkoušky, resp. ověření provádí nezávislá organizace, v rámci ČR je touto organizací pro oblast metrologie stanoven Český metrologický institut.

Citation: HÁNEK, Pavel, ilya UMNOV a Michal VOLKMANN. Mezilaboratorní porovnávací zkouška MPZ 12-400-15. Zdiby: VUGTK, 2015.

Publication type: Poloprovoz

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Focus on VÚGTK > Researchers > Ilya Umnov
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-20, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)