Bibliografie VÚGTK
Telčská nivelační síť prof. J. Pantoflíčka
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Source: Rozpravy Národního technického muzea v Praze 223: Z dějin geodézie a kartografie 17 : s.27-36.

Publication type: Kapitola v odborné knize
Extent10 stran

Annotation:
Text discusses about construction, measurement and calculation of local leveling network in the town Telč. The informations were taken from originals scrapbooks prof. J. Pantoflička from 1912- 1914 years.The text describes the current state of the leveling network. And it describes possible instrumentation used for measurement. Na základě originálních zápisníků z let 1912?1914 text pojednává o zbudování, měření a výpočtu místní nivelační sítě města Telč. Jejím autorem je významný český geodet a pedagog prof. Jaroslav Pantoflíček (1875?1951); krátce jsou zmíněna jeho základní životopisná data. Je popsán současný stav sítě a je diskutováno tehdy možné přístrojové vybavení, které v zápisníku nebylo specifikováno.

Citation: HÁNEK, Pavel a Pavel HÁNEK. Telčská nivelační síť prof. J. Pantoflíčka. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 223: Z dějin geodézie a kartografie 17. Praha: Národní technické muzeum, 2015, s. 27-36. ISBN 978-80-7037-249-4.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-20, last modified 2019-02-06Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)