Metodika analytických postupů kombinace dat z absolutních a supravodivých gravimetrů
Pálinkáš, Vojtěch ; Vaľko, Miloš

Anotace: Aim of this study is to work out techniques for data combination of absolute (AG) and superconducting (SG) gravimeters for estimating instrumental parameters (scale and drift of SG, offset variation of SG). Two methods of combinations are discussed basedon combination of the FG5#215 and OSG-050 at the Pecny station: 1) combination per-partes, 2) complex combination. Smyslem metodiky je vypracování postupů pro kombinaci dat absolutního (AG) a supravodivého gravimetru (SG) za účelem stanovení potřebných instrumentálních parametrů (měřítko a chod SG, změny ofsetu AG) . Uvedeny jsou postupy pro dvě metody: 1) kombinacepo částech, 2) komplexní kombinace. Praktická aplikace metod byla provedena pro referenční stanici Pecný a kombinaci dat absolutního gravimetru FG5#215 a supravodivého gravimetru 0SG-050.

Citace: PÁLINKÁŠ, Vojtěch a Miloš VAĽKO. Metodika analytických postupů kombinace dat z absolutních a supravodivých gravimetrů [online]. 12.01.2015, s. 1 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_kombinaceAGaSG.html

Typ publikace: Metodika certifikovaná oprávněným orgánem

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-21, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)