Metodika detekce časových změn tíhového pole z opakovaných terestrických gravimetrických měření
Pálinkáš, Vojtěch ; Vaľko, Miloš

Annotation: Aim of this study is to work our such a plan of repeated absolute gravity measurements at a station, which allows effective determination of demanded parameters - the gravity rate of change. Based on input parameters as the measurement accuracy, number of measurement or hydrological effects at the station. the accuracy of the estimated parameters (gravity rate of change) is determined based on mathematical simulations. Cílem této práce je vypracovat takové postupy k plánování absolutních měření, které by vedly ke smysluplné detekci časových změn tíhového pole. Na základě kvalifikovaného odhadu vstupních parametrů souvisejících s jak měřením (například přesnost) tak s variabilitou tíhového pole v místě měření (např. hydrologické vlivy) jsou odhadnuty přesnosti hledaných parametrů (primárně přesnosti v detekci trendu). Tím bude umožněno efektivní plánování měření. Řešení této otázky je provedeno pomocí simulace časové změny tíhového zrychlení a zároveň simulace samotných absolutních měření. Výsledky řešení jasně ukazují předpokládanou přesnost v detekci trendu.

Citation: PÁLINKÁŠ, Vojtěch a Miloš VAĽKO. Metodika detekce časových změn tíhového pole z opakovaných terestrických gravimetrických měření [online]. s. 1 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_zmenyTizeZgravimetrie.html

Publication type: metodika certifikované oprávněným orgánem

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Researchers > Miloš Vaľko
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2018-11-21, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)