Metodika detekce časových změn tíhového pole z opakovaných terestrických gravimetrických měření
Pálinkáš, Vojtěch ; Vaľko, Miloš

Anotace: Aim of this study is to work our such a plan of repeated absolute gravity measurements at a station, which allows effective determination of demanded parameters - the gravity rate of change. Based on input parameters as the measurement accuracy, number of measurement or hydrological effects at the station. the accuracy of the estimated parameters (gravity rate of change) is determined based on mathematical simulations. Cílem této práce je vypracovat takové postupy k plánování absolutních měření, které by vedly ke smysluplné detekci časových změn tíhového pole. Na základě kvalifikovaného odhadu vstupních parametrů souvisejících s jak měřením (například přesnost) tak s variabilitou tíhového pole v místě měření (např. hydrologické vlivy) jsou odhadnuty přesnosti hledaných parametrů (primárně přesnosti v detekci trendu). Tím bude umožněno efektivní plánování měření. Řešení této otázky je provedeno pomocí simulace časové změny tíhového zrychlení a zároveň simulace samotných absolutních měření. Výsledky řešení jasně ukazují předpokládanou přesnost v detekci trendu.

Citace: PÁLINKÁŠ, Vojtěch a Miloš VAĽKO. Metodika detekce časových změn tíhového pole z opakovaných terestrických gravimetrických měření [online]. s. 1 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://oko.pecny.cz/vystupyVaV/CM_zmenyTizeZgravimetrie.html

Typ publikace: metodika certifikované oprávněným orgánem

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Miloš Vaľko, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2018-11-21, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)