000193650 001__ 193650
000193650 005__ 20181212105727.0
000193650 041__ $$acze
000193650 040__ $$aABC039$$bcze
000193650 1001_ $$aFiller, Vratislav
000193650 24510 $$aMonitoring permanentních stanic GNSS v roce 2018 - síť CZEPOS$$bTechnická zpráva č. 1287/2018
000193650 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2017
000193650 300__ $$a14 stran
000193650 506__ $$apublic
000193650 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000193650 655_4 $$azprávy výzkumné
000193650 653_0 $$aGNSS$$aCZEPOS
000193650 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000193650 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000193650 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1287/2018
000193650 943__ $$aPolice:studovna
000193650 980__ $$avyzkumne_zpravy
000193650 985__ $$agnss