@article{193650,
   author    = "Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub and Geodetická
           observatoř Pecný",
   title    = "Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2018 - síť
           CZEPOS: Technická zpráva č. 1287/2018",
}