@article{193665,
   author    = "Český úřad zeměměřický a katastrální",
   title    = "Stabilní katastr 1817-2017: Sborník z konference",
}