Ověřená technologie budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS
Kocáb, Milan ; Zaoralová, Jana ; Vilím, David

Annotation: Verified technology solves the process of building minor geodetic control using the server for communication between the field staff and data processing in the office and GNSS technology. Technology further describes working with data in the field and use new software applications including process quick settlement points in the micronetwork and the possibility of immediate utilization calculated aligned coordinates of points PPBP for example, precision surveying work on site. Ověřená technologie řeší postup budování bodů podrobného polohového bodového pole s využitím serveru pro komunikaci mezi polními pracovníky a zpracováním dat v kanceláři a technologie GNSS. Technologie dále popisuje práci s daty v terénu a využití nové programové aplikace včetně postupu rychlého vyrovnání bodů v mikrosíti a možnosti okamžitého využití vypočtených vyrovnaných souřadnic bodů PPBP například pro přesné vytyčovací práce na stavbě.

Citation: KOCÁB, Milan, Jana ZAORALOVÁ a David VILÍM. Ověřená technologie budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS [online]. 2015 [cit. 2019-01-10]. Dostupné z: http://www.geometrplan.cz.

Publication type: ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jana Zaoralová
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Kocáb
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2019-01-10, last modified 2019-04-26Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)