Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK
Šafář, Václav ; Tlapáková, Lenka ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Nakladatelské údaje: Praha : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2018

Anotace: Metodika je uživatelským výstupem řešení projektu TAČR evid.č. TH01030216 „Využití digitálních technologií zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb odvodnění v systému S-JTSK“. Metodika byla certifikována SPÚ, číslo osvědčení 10/2018-SPU/O. Metodika je určena odborné praxi, institucím i státní správě. Poskytuje a návodně formuluje zásady pro zpracování a využití archivních leteckých měřických snímků za účelem určení reálné polohy podpovrchových drenážních systémů v terénu. Dále poskytuje doporučené postupy pro aplikaci nových technologií a metod Dálkového průzkumu Země (DPZ). Kromě formulování metodického postupu jejich aplikace upozorňuje na souvislosti a širší vazby, které s existencí podpovrchových drenážních systémů souvisejí a které si v kontextu udržitelného využívání přírodních zdrojů zasluhují odpovídající pozornost.


Rozsah: 40 stran

Typ publikace: Metodiky

Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/193668/files/Metodika-TH01030216-V17.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2019-01-15, poslední editace 2019-04-29


Fulltext:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)