Software pro podporu budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS
Zaoralová, Jana ; Kocáb, Milan ; Karavdic, Jusuf ; Vilím, David

Anotace: Software to support for building minor geodetic controlbuilds on the proven technology created to allow work in the scatter field using a Web application that is part of the program. The software allows preparatory work to analyze the accuracy geodetic network before the focus, viewing points and retrieval points on the map, showing topography and creation, calculation of WGS coordinate communication with the geodesists in the field and store the measured points and documentation on the server. Software pro podporu budování bodů podrobného bodového pole navazuje na vytvořenou ověřenou technologii umožňující práce v bodovém poli s využitím webové aplikace, která je součástí programu. Software umožňuje přípravné práce pro analýzu přesnosti geodetické sítě před jejím zaměřením, zobrazování bodů a vyhledávání bodů v mapě, zobrazování a tvorbu místopisů, výpočet WGS souřadnic, komunikaci s měřici v terénu a vedení určených bodů a dokumentace na serveru.

Citace: ZAORALOVÁ, Jana, Milan KOCÁB, Jusuf KARAVDIC a David VILÍM. Software pro podporu budování bodů podrobného bodového pole prostřednictvím GNSS. Zdiby: VUGTK, 2015. Dostupné také z: http://www.geometrplan.cz

Typ publikace: software

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jusuf Karavdič
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-01-18, poslední editace 2019-04-26Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)