@article{193672,
   author    = "Český úřad zeměměřický a katastrální",
   title    = "Přehled platných resortních předpisů a opatření v
           působnosti Českého úřadu zeměměřického a
           katastrálního, včetně meziresortních dohod, platných k
           1. červenci 2003: Č.j.:3403/2003-23",
}