@article{193700,
   author    = "Švejda, Antonín and Národní technické muzeum v Praze",
   title    = "Z dějin geodézie a kartografie 19: Mapová díla,
           zeměměřické práce, přístroje a osobnosti",
   note     = "Alexandr Drbal: Český a rakouský matematik,
           zeměměřič a pedagog Jan Holfeld v Čechách a v Haliči.
           Pavel Hánek a Pavel Hánek: Měřictví v českém
           stavebnictví ve 12.-14.století. Milan Talich: První
           začlenění českých, slovenských a maďarských
           geodetických základů do Evropského referenčního rámce
           EUREF v letech 1991 až 1994.",
}