Mobilní aplikace pro vytváření digitálních náčrtů v terénu při obnově katastrálního operátu novým mapováním
Makovec, Radek ; Šafář, Václav ; Vacek, Tomáš

Annotation: The application called "MapOO" enables to work on the tablet with the documents necessary for the investigation of land boundaries with the direct participation of land owners in the field, to communicate with GNSS surveying systems and to create and edit digital sketches for the renewal of the Cadastre of Real Estate by new mapping. The application contains tools for importing the sources from software product MicroGEOS Nautil as well as tools for portrayal and the export of results back to MicroGEOS Nautil for the purpose of the final processing. Aplikace nazvaná " MapOO" umožňuje pracovat na tabletu s podklady nutnými pro šetření hranic pozemků s vlastníky, komunikovat s GNSS měřickými systémy a vytvářet či upravovat digitální náčrty při obnově novým mapováním. Aplikace obsahuje nástroje pro import podkladů z MicroGEOS Nautil, a nástroje zajišťující export výsledků zpět do MicroGEOS Nautil za účelem finálního zpracování.

Citation: MAKOVEC, Radek, Václav ŠAFÁŘ a Tomáš VACEK. Mobilní aplikace pro vytváření digitálních náčrtů v terénu při obnově katastrálního operátu novým mapováním [software]. 2016.[přístup 2016]. Dostupné z: http://www.vugtk.cz/euradin/TB02CUZK002/. Požadavky na systém: Operační systém Windows 8 Pro a vyšší, 2 GB RAM.

Publication type: sotware

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Researchers > Václav Šafář
Focus on VÚGTK > Researchers > Radek Makovec
Focus on VÚGTK > Researchers > Tomáš Vacek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-04-15, last modified 2019-05-23Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)