000193719 001__ 193719
000193719 003__ CZ-ZdVUG
000193719 005__ 20190523110330.0
000193719 041__ $$acze
000193719 040__ $$aABC039$$bcze
000193719 1001_ $$aMakovec, Radek
000193719 24510 $$aMobilní aplikace pro vytváření digitálních náčrtů v terénu při obnově katastrálního operátu novým mapováním
000193719 5203_ $$aThe application called "MapOO" enables to work on the tablet with the documents necessary for the investigation of land boundaries with the direct participation of land owners in the field, to communicate with GNSS surveying systems and to create and edit digital sketches for the renewal of the Cadastre of Real Estate by new mapping. The application contains tools for importing the sources from software product MicroGEOS Nautil as well as tools for portrayal and the export of results back to MicroGEOS Nautil for the purpose of the final processing.
000193719 5203_ $$aAplikace nazvaná " MapOO" umožňuje pracovat na tabletu s podklady nutnými pro šetření hranic pozemků s vlastníky, komunikovat s GNSS měřickými systémy a vytvářet či upravovat digitální náčrty při obnově novým mapováním. Aplikace obsahuje nástroje pro import podkladů z MicroGEOS Nautil, a nástroje zajišťující export výsledků zpět do MicroGEOS Nautil za účelem finálního zpracování.
000193719 655_4 $$asotware
000193719 7001_ $$aŠafář, Václav
000193719 7001_ $$aVacek, Tomáš
000193719 7730_ $$92016
000193719 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F16%3AN0000006%21RIV17-TA0-00025615
000193719 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:193719$$qNUSL
000193719 910__ $$aABC039
000193719 980__ $$aseda
000193719 985__ $$amakovec
000193719 985__ $$ariv
000193719 985__ $$autvar21
000193719 985__ $$asafar
000193719 985__ $$avacek