@article{193719,
   author    = "Makovec, Radek and Šafář, Václav and Vacek, Tomáš",
   title    = "Mobilní aplikace pro vytváření digitálních náčrtů
           v terénu při obnově katastrálního operátu novým
           mapováním",
}