Vojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
Talich, Milan

Anotace: cze Jsou podány informace o Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz. Diskutovány jsou možné způsoby zpřístupnění starých map, atlasů a glóbů na webovém portále. Přesné georeferencování map je poukázáno na příkladě III. vojenského mapování a Pruské vojenské mapě Saska a Čech. Diskutovány jsou i možnosti využití webových aplikací pro práci se starými mapami. eng Information on the Virtual Map Collection Chartae-antiquae.cz is provided. Discussed are possible ways of making old maps, atlases and globes accessible on the web portal. The precise georeferencing of the digitized old maps is shown on example of the III. Military survey and of the Prussian military map of Saxony and Bohemia. There are also discussed possibilities how to use web applications to work with old maps.
Anotace: Jsou podány informace o Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz. Diskutovány jsou možné způsoby zpřístupnění starých map, atlasů a glóbů na webovém portále. Přesné georeferencování map je poukázáno na příkladě III. vojenského mapování a Pruské vojenské mapě Saska a Čech. Diskutovány jsou i možnosti využití webových aplikací pro práci se starými mapami.
Information on the Virtual Map Collection Chartae-antiquae.cz is provided. Discussed are possible ways of making old maps, atlases and globes accessible on the web portal. The precise georeferencing of the digitized old maps is shown on example of the III. Military survey and of the Prussian military map of Saxony and Bohemia. There are also discussed possibilities how to use web applications to work with old maps.

Citace: TALICH, Milan. Vojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz [online]. In: . Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2016 [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/publikace/vojenske-mapy-v-ChAn_Praha_2016_Talich.pdf

Rozsah: 29 stran
Typ publikace: audiovizuální tvorba

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Milan Talich, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Anotace článků

 Záznam vytvořen 2019-06-03, poslední editace 2019-06-03Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)