Vojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
Talich, Milan

Annotation: cze Jsou podány informace o Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz. Diskutovány jsou možné způsoby zpřístupnění starých map, atlasů a glóbů na webovém portále. Přesné georeferencování map je poukázáno na příkladě III. vojenského mapování a Pruské vojenské mapě Saska a Čech. Diskutovány jsou i možnosti využití webových aplikací pro práci se starými mapami. eng Information on the Virtual Map Collection Chartae-antiquae.cz is provided. Discussed are possible ways of making old maps, atlases and globes accessible on the web portal. The precise georeferencing of the digitized old maps is shown on example of the III. Military survey and of the Prussian military map of Saxony and Bohemia. There are also discussed possibilities how to use web applications to work with old maps.
Annotation: Jsou podány informace o Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz. Diskutovány jsou možné způsoby zpřístupnění starých map, atlasů a glóbů na webovém portále. Přesné georeferencování map je poukázáno na příkladě III. vojenského mapování a Pruské vojenské mapě Saska a Čech. Diskutovány jsou i možnosti využití webových aplikací pro práci se starými mapami.
Information on the Virtual Map Collection Chartae-antiquae.cz is provided. Discussed are possible ways of making old maps, atlases and globes accessible on the web portal. The precise georeferencing of the digitized old maps is shown on example of the III. Military survey and of the Prussian military map of Saxony and Bohemia. There are also discussed possibilities how to use web applications to work with old maps.

Citation: TALICH, Milan. Vojenské mapy ve Virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz [online]. In: . Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2016 [cit. 2019-06-03]. Dostupné z: http://naki.vugtk.cz/media/doc/publikace/vojenske-mapy-v-ChAn_Praha_2016_Talich.pdf

Extent: 29 stran
Publication type: audiovizuální tvorba

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Milan Talich
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Annotations

 Record created 2019-06-03, last modified 2019-06-03Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)