Bibliografie VÚGTK
750 let od úpravy zemských měr
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Source: Geodetický a kartografický obzor : 64(10), s.222-225 ISSN: 1805-7446

Publication type: články v odborných časopisech
Extent4 strany

Link: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/10/gako_2018_10.pdf
Annotation:
During external colonization between 12th – 14th century, Bohemia underwent a great political, economic and territorial expansion. Extensive urban, rural and fortification construction resulted in an attempt to reform the units of measurement. Czech King Přemysl Otakar II. (1233–1278), important central European monarch tried to reform the units of measurement and simultaneously lay the foundations of the measuring service . The text deals mainly with the issue of the metric dimension of the Prague ell (cubit) (0.5976 m) and suggests further development. Za vnější kolonizace, probíhající ve 12. – 14. století, prošel český stát velkým politickým, ekonomickým a územním rozmachem. Rozsáhlá městská, venkovská i fortifikační výstavba a rozvoj hospodářství vedly k tomu, že český král Přemysl Otakar II. (1233–1278), významný středoevropský panovník, se roku 1268 pokusil o reformu zemských měr a souběžně položil základy měřické služby. Text se věnuje zejména problematice metrického rozměru pražského lokte a naznačuje další vývoj.

Citation: HÁNEK, Pavel a Pavel HÁNEK. 750 let od úpravy zemských měr. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2018, 64(10), 222-225 [cit. 2019-06-11]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/10/gako_2018_10.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-06-11, last modified 2019-06-18


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)