@article{Zeměměřictví:195160,
   author    = "b. a. ",
   title    = "Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Studijní
           materiály k otázkám zvláštní části úřednické
           zkoušky v oboru služby.; b. v.",
   note     = "1 ks",
}