000195211 001__ 195211
000195211 005__ 20190807105829.0
000195211 020__ $$a978-80-85881-42-4
000195211 040__ $$aABC039$$bcze
000195211 046__ $$k2019
000195211 044__ $$axr
000195211 041__ $$acze
000195211 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000195211 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2018
000195211 24633 $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.$$bThe Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, v.v.i.
000195211 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000195211 300__ $$a82 stran$$c30 cm
000195211 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7$$x2336‐3843
000195211 506__ $$apublic
000195211 540__ $$aText je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000195211 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195211/files/Vyrocni_zprava_2018_final-desky.pdf
000195211 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:195211$$pNUSL
000195211 910__ $$aABC039$$b39972
000195211 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk
000195211 985__ $$aonline
000195211 985__ $$anusl
000195211 998__ $$aABC039