000195213 001__ 195213
000195213 003__ CZ-ZdVUG
000195213 005__ 20191202103009.0
000195213 041__ $$acze
000195213 040__ $$aABC039$$bcze
000195213 1001_ $$aMakovec, Radek
000195213 24510 $$aE1 - Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®
000195213 5203_ $$aThe goal is to conduct a detailed market research of possible SW platforms (desktop, web client) and find the most sophisticated technology solution, an alternative to developing a custom solution. The goal is to maintain the overall unique functionality of the MicroGEOS Nautil and the non-measurable creation of non-measurable records (DIKAT), including the link to the existing database system and the geodetic calculation system, while assessing the new development capabilities of the applications.
000195213 5203_ $$aCílem potřeby je provést návrh projekt SW platformy (desktop, web klient) a nalézt nejvhodnější sofistikované technologické řešení, alternativou pak může být vývoj vlastního řešení. Cílem musí být zachování celkové unikátní funkcionality zajišťující obnovu katastrálního operátu (MicroGEOS Nautil) a tvorbu neměřických záznamů (DIKAT), včetně návaznosti na stávající databázový systém a na systém výpočtů geodetických úloh, při současném posouzení nových možností rozvoje uvedených aplikací.
000195213 655_4 $$asotware
000195213 7001_ $$aVacek, Tomáš
000195213 7001_ $$aZaoralová, Jana
000195213 7730_ $$92018
000195213 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F18%3AN0000034%21RIV19-TA0-00025615
000195213 910__ $$aABC039
000195213 980__ $$aseda
000195213 985__ $$amakovec
000195213 985__ $$ariv
000195213 985__ $$autvar21
000195213 985__ $$avacek
000195213 985__ $$azaoralova