E1 - Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®
Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš ; Zaoralová, Jana

Anotace: The goal is to conduct a detailed market research of possible SW platforms (desktop, web client) and find the most sophisticated technology solution, an alternative to developing a custom solution. The goal is to maintain the overall unique functionality of the MicroGEOS Nautil and the non-measurable creation of non-measurable records (DIKAT), including the link to the existing database system and the geodetic calculation system, while assessing the new development capabilities of the applications. Cílem potřeby je provést návrh projekt SW platformy (desktop, web klient) a nalézt nejvhodnější sofistikované technologické řešení, alternativou pak může být vývoj vlastního řešení. Cílem musí být zachování celkové unikátní funkcionality zajišťující obnovu katastrálního operátu (MicroGEOS Nautil) a tvorbu neměřických záznamů (DIKAT), včetně návaznosti na stávající databázový systém a na systém výpočtů geodetických úloh, při současném posouzení nových možností rozvoje uvedených aplikací.

Citace: MAKOVEC, Radek, Tomáš VACEK a Jana ZAORALOVÁ. E1- Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®. 2018.

Typ publikace: sotware

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Radek Makovec
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Tomáš Vacek
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-08-12, poslední editace 2019-12-02Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)