E1 - Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®
Makovec, Radek ; Vacek, Tomáš ; Zaoralová, Jana

Annotation: The goal is to conduct a detailed market research of possible SW platforms (desktop, web client) and find the most sophisticated technology solution, an alternative to developing a custom solution. The goal is to maintain the overall unique functionality of the MicroGEOS Nautil and the non-measurable creation of non-measurable records (DIKAT), including the link to the existing database system and the geodetic calculation system, while assessing the new development capabilities of the applications. Cílem potřeby je provést návrh projekt SW platformy (desktop, web klient) a nalézt nejvhodnější sofistikované technologické řešení, alternativou pak může být vývoj vlastního řešení. Cílem musí být zachování celkové unikátní funkcionality zajišťující obnovu katastrálního operátu (MicroGEOS Nautil) a tvorbu neměřických záznamů (DIKAT), včetně návaznosti na stávající databázový systém a na systém výpočtů geodetických úloh, při současném posouzení nových možností rozvoje uvedených aplikací.

Citation: MAKOVEC, Radek, Tomáš VACEK a Jana ZAORALOVÁ. E1- Příprava projektu optimalizace softwarové platformy pro grafickou část aplikací MicroGEOS Nautil a DIKAT®. 2018.

Publication type: sotware

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jana Zaoralová
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Tomáš Vacek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-08-12, last modified 2019-12-02Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)