Bibliografie VÚGTK
Evropský observační systém a zapojení geodetických dat a služeb z národní infrastruktury CzechGeo
Douša, Jan ; Bezděka, Petr

Source: Geodetický a kartografický obzor : 2018. (7), s. 137-144 ISSN: 1805-7446

Publication type: článek v odborném periodiku
Extent8 stran

Link: http://egako.eu/cs/gako-72018/
Annotation:
Description of the importance of archiving and distributing GNSS data through research infrastructures at national and European level and dealing with the logic and connectivity of both types of infrastructures. Access to GNSS data within the CzechGeo national infrastructure is ensured by the Geodetic Observatory of Pecný together with the integration into the European Plate Observation System (EPOS). This pan-European eInfrastructure is in the second half of its implementation phase supported by the H2020 program in 2016-2019. A new concept for a seamless virtual approach to GNSS data from Europe is being developed by the EPOS GNSS thematic service exploiting metadata and preparing standard tools for their creation, management, validation and dissemination in EPOS. Testing and validation of the system is taking place during 2017-2018 and during this period a link to the pan-European infrastructure of EPOS will be ensured for the national CzechGeo GNSS data repository too. Přiblížení významu archivace a distribuce dat GNSS prostřednictvím výzkumných infrastruktur na národní a evropské úrovni a logika a návaznost obou infrastruktur. Zpřístupnění dat GNSS v rámci národní infrastruktury CzechGeo zajišťuje Geodetická observatoř Pecný spolu s jejich integrací do Evropského observačního systému (EPOS). Tato panevropská eInfrastruktura se nachází ve druhé polovině své implementační fáze podpořené z programu H2020 v letech 2016-2019. Nový koncept pro bezešvý a plně virtuální přístup k datům GNSS v Evropě je vyvíjený EPOS tematickou službou GNSS a spočívá ve sdílení metadat a standardních nástrojů pro jejich tvorbu, správu, validaci a šíření v EPOS. V letech 2017-2018 probíhá testování a validace systému a v průběhu tohoto období bude zajištěno i napojení národního úložiště dat GNSS v CzechGeo do panevropské infrastruktury EPOS.

Citation: DOUŠA, Jan a Petr BEZDĚKA. Evropský observační systém a zapojení geodetických dat a služeb z národní infrastruktury CzechGeo. Geodetický a kartografický obzor. Česká republika, 2018, 2018(7), 137-144. ISSN 1805-7446. Dostupné také z: http://egako.eu/cs/gako-72018/

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Petr Bezděka
Focus on VÚGTK > Researchers > Jan Douša
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-08-14, last modified 2019-12-02


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)