@article{195891,
   title    = "Výměna el. rozvaděče a elektrické přípojky -
           zrušeno",
}