Bibliografie VÚGTK
Kalibrace měřidel jako nástroj pro prokazování přesnosti měření
Lechner, Jiří ; Volkmann, Michal ; Sborník přednášek ze semináře

Source: Sborník přednášek na celostátním semináři Českého kalibrační sdružení z.s.

Publication type: konferencni prispevky
Extent9 stran

Annotation:
The paper highlights the increasing demand for measurement accuracy in industry in connection with globalization, the competitive environment and the use of contemporary manufacturing technologies. There are given the basic terms for the area of measurement accuracy, examples of the results of calibration devices used for measurement work in industry and also some evaluated measurement results. Příspěvek upozorňuje na rostoucí poptávku po přesnosti měření v průmyslu v souvislosti s globalizací, konkurenčním prostředím a využitím současných výrobních technologií. Jsou zde uvedeny základní pojmy pro oblast přesnosti měření, příklady výsledků kalibračních přístrojů používaných pro měření v průmyslu a také některé výsledky měření.

Citation: LECHNER, Jiří a Michal VOLKMANN. Kalibrace měřidel jako nástroj pro prokazování přesnosti měření. In: Sborník přednášek ze semináře. Brno: Český svaz geodetů, 2018, s. 27-35.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Lechner
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Peer-reviewed articles
Annotations

 Record created 2019-11-11, last modified 2019-11-11Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)