Bibliografie VÚGTK
Metrologické Navázání státního etalonu délek 25 m až 1450 m na finský stártní etalon - délkovou základnu Nummela
Hánek, Pavel ; Lechner, Jiří ; Volkmann, Michal

Source: Měření v průmyslu

Publication type: sbornikove prispevky
Extent5 stran

Annotation:
For the maintenance and management of a national standard of length 25 m to 1450 m, the standard is metrologically traceable to Finnish national standard - geodetic baseline Nummela. Measurements were performed from June 26 to June 28, 2018 using Leica Absolute Tracker AT401 and Leica Nova MS50. The measurements were carried out within the project for the development of metrology from the Czech office for standards, metrology and testing. Pro potřeby údržby a správy státního etalonu délky 25 m až 1450 m s kódovým označením ECM 110-13/08-014 bylo v letošním roce přistoupeno k navázání státního etalonu na finskou délkovou základnu Nummela. Navázání bylo provedeno v rámci řešení projektu rozvoje metrologie od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Citation: HÁNEK, Pavel, Jiří LECHNER a Michal VOLKMANN. Metrologické Navázání státního etalonu délek 25 m až 1450 m na finský stártní etalon - délkovou základnu Nummela. In: Měření v průmyslu. Brno: Český svaz geodetů, 2018, s. 5. ISBN 978-80-02-02826-0.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Lechner
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-11-11, last modified 2019-11-11Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)