Bibliografie VÚGTK
Metrologické Navázání státního etalonu délek 25 m až 1450 m na finský stártní etalon - délkovou základnu Nummela
Hánek, Pavel ; Lechner, Jiří ; Volkmann, Michal

Zdroj: Měření v průmyslu

Typ publikace: sbornikove prispevky
Rozsah: 5 stran

Anotace:
For the maintenance and management of a national standard of length 25 m to 1450 m, the standard is metrologically traceable to Finnish national standard - geodetic baseline Nummela. Measurements were performed from June 26 to June 28, 2018 using Leica Absolute Tracker AT401 and Leica Nova MS50. The measurements were carried out within the project for the development of metrology from the Czech office for standards, metrology and testing. Pro potřeby údržby a správy státního etalonu délky 25 m až 1450 m s kódovým označením ECM 110-13/08-014 bylo v letošním roce přistoupeno k navázání státního etalonu na finskou délkovou základnu Nummela. Navázání bylo provedeno v rámci řešení projektu rozvoje metrologie od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Citace: HÁNEK, Pavel, Jiří LECHNER a Michal VOLKMANN. Metrologické Navázání státního etalonu délek 25 m až 1450 m na finský stártní etalon - délkovou základnu Nummela. In: Měření v průmyslu. Brno: Český svaz geodetů, 2018, s. 5. ISBN 978-80-02-02826-0.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Michal Volkmann
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-11-11, poslední editace 2019-11-11Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)