Bibliografie VÚGTK
Nová role geodetů ve výstavbě prováděné metodou BIM
Kocáb, Milan ; Lechner, Jiří ; Raděj, Karel ; Svoboda, Leoš

Zdroj: Geografický a kartografický obzor : 64/106. (4), s.81-85 ISSN: 1805-7446

Typ publikace: článek v odborném periodiku
Rozsah: 5 stran

Odkaz: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/04/gako_2018_04.pdf
Anotace:
New BIM (Building Information Modelling) method creates new possibilities for geodesists on construction sites. The practice on construction sites expects from geodesists quick adaptation to new operational procedures, requirements on spatial determination of objects, new technical equipment, SW instruments and standards exploited in BIM method when performing geodetic works. One of geodesists´ tasks is also transformation of the resulting spatial data into territorial information systems in 3D (three-dimensional) representation. Nová metoda informačního modelu stavby (BIM) vytváří nové možnosti uplatnění geodetů na stavbách. Geodeti se ve své praxi na stavbách při provádění geodetických prací musí rychle přizpůsobit novým provozním postupům, požadavkům na prostorové určení objektů, novým technickým prostředkům, softwarovým nástrojům a závazným standardům při využití metody BIM. Úkolem geodetů je i transformace výsledných geodat do prostředí informačních systémů o území v trojrozměrném (3D) zobrazení.

Citace: KOCÁB, Milan, Jiří LECHNER, Karel RADĚJ a Leoš SVOBODA. Nová role geodetů ve výstavbě prováděné metodou BIM. Geografický a kartografický obzor [online]. Praha, 2018, 64/104(4), 81-85 [cit. 2019-11-18]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2018/04/gako_2018_04.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jiří Lechner, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Karel Raděj, CSc.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Milan Kocáb
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-11-18, poslední editace 2019-11-18


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)