Bibliografie VÚGTK
Obory a bažantnice na mapách
Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; GeoKARTO 2018

Zdroj: GeoKARTO 2018

Typ publikace: sborníkové příspěvky
Rozsah: 1 strana

Anotace:
The landscape of the Czech Republic has from the perspective of scope and/or frequency of game preserves and pheasant houses crucial the importance of European and global scale. Derived from archive materials and unique historical maps we estimate the total number of game preserves and pheasant houses more than 800 locations with a total area of more than 1200 square km on Czech territory. There are currently 183 areas actively in total of 55 000 ha, approximately three quarters of them are historic areas. Although a large part of areas already ceased to serve its original purpose, their remains are still visible in the landscape, whether just in the form of debris fencing, forest clearings and hunting objects, or in the form of castle or city parks. From the topographical or cartographic point of view they were a extraordinary landscape objects that were always displayed on the small and medium scale maps. In the article, on the example of three historical objects, we are presenting their different development over centuries to the present. Krajina České republiky má z pohledu četnosti a historie obor a bažantnic nezpochybnitelný význam jak v evropském, tak i celosvětovém měřítku. Z archivních materiálů a unikátních historických mapových podkladů dovozujeme celkový počet obor a bažantnic na našem území na více než 800 místech o celkové výměře přesahující 1200 km2. V současnosti je na území České republiky aktivně provozováno 183 obor s celkovou výměrou 55 000 ha, z nichž se jedná přibližně ze tří čtvrtin o historické areály. Přestože velká část obor již přestala sloužit svému účelu, jejich pozůstatky jsou dodnes v krajině stále patrné, ať jen ve formě zbytků oplocení, lesních průseků a oborních objektů, nebo ve formě obor přeměněných na zámecké parky či přebudovaných oborních staveb. Z topografického nebo kartografického pohledu jde o tak výrazné krajinné objekty, že obory a bažantnice vždy byly a jsou zobrazovány na mapách malých a středních měřítek. V článku, na příkladu třech historických objektů, ukazujeme jejich rozdílný vývoj na mapách od jejich vzniku do současnosti.

Citace: DROZDA, Jiří a Šárka STEINOVÁ. Obory a bažantnice na mapách. In: GeoKARTO 2018. Zvolen, Slovenská republika: Kartografická společnosť Slovenské republiky, 2018, 1. s. ISBN 978-80-89060-25-2.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 23: Odvětvové informační středisko
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jiří Drozda
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2019-11-18, poslední editace 2020-07-10Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)