Obory a bažantnice v České republice
Böhm, Ondřej ; Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka

Annotation: Information system operated independently as a publicly-mediated (Web application) that allows wide application of processed information processed for each game preserve and pheasantry in Czech Republic. To the objects are given factual information is given for each object (such as matrimonial property, area, dislocation, date of creation and where appropriate, the demise of object, the representation of tree species, etc.) For all of the objects are published links to available historical maps and aerial imagery resources. Informační systém provozovaný samostatně jako veřejně zprostředkovaný (webová aplikace) umožňující široké uplatnění zjištěných informací zpracovaných u jednotlivých obor a bažantnic. K objektům jsou uvedeny faktografické údaje (např. vznik, majetkové poměry, rozloha, datum vzniku, případně zániku, druh zvěře, zastoupení dřevin a pod.) Databáze obsahuje informace o cca 650 objektech. Jednotlivé informace jsou postupně doplňovány podle etap projektu. U všech objektů jsou uvedeny linky na dostupné historické mapové materiály a letecké snímky.

Citation: BÖHM, Ondřej, Jiří DROZDA a Šárka STEINOVÁ. Obory a bažantnice v České republice. 2018. Dostupné také z: obory.online

Publication type: audiovizuální tvorba
Link: http://obory.online/

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Ondřej Böhm
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2019-11-18, last modified 2019-11-19


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)