Bibliografie VÚGTK
Představení projektu zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století
Hánek, Pavel

Source: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 XXV. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.

Publication type: konferenční příspěvky
Extent6 stran

Annotation:
The article introduces the focus of the project "Surveying and Astronomical Instruments Used in the Czech Republic from the 16th to the End of the 20th Century", which is supported by the NAKI II program, the provider of which is the Ministry of Culture of the Czech Republic. The project is solved by the Research institute of geodesy, topography and cartography and National Technical Museum in Prague. The subject of the project is documenting important geodetical and geodetic-astronomical instruments, which are preserved in collections in our territory. Příspěvek seznámí čtenáře se zaměřením výzkumného projektu „Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století“, který je podporován v rámci programu NAKI II, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Projekt je řešen Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v. v. i. a Národním technickým muzeem v Praze. Předmětem projektu je zdokumentovat významné zeměměřické a geodeticko-astronomické přístroje, které jsou zachovány ve sbírkách na našem území.

Citation: HÁNEK, Pavel. Představení projektu zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. In: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2018 XXV. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.. Plzeň: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 1-6. ISBN 978-80-248-4226-4.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2019-11-19, last modified 2019-11-19Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)