000195967 001__ 195967
000195967 005__ 20191126100551.0
000195967 24500 $$aDodávka pevných disků pro server Dell PowerEdge R440
000195967 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v. v. i.$$c22.11.2019
000195967 300__ $$a10 stran
000195967 500__ $$apočítač Hánek
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/01ptk-iotsys.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/01ptk-tmob.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/01ptk-trace.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/02_onr.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/03_formulare.ZIP
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/03_vyzva-pevnydisk.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/04_zverejneni.jpg
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/05_tmobil.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/06_cestprohl_ohk.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/07_prot_ooo.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/08_prot_jedn_ohk.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/09_pis-zpr-zadavatele.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/10_ozn-o-vyberu.pdf
000195967 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195967/files/11_objednavka.pdf
000195967 910__ $$aVÚGTK
000195967 980__ $$averejne_zakazky