000195973 001__ 195973
000195973 005__ 20191202105624.0
000195973 24500 $$aStavební úpravy hodinového domku 4
000195973 264_1 $$aZdiby$$bVUGTK$$c17.10.2019
000195973 500__ $$auzavřená zakázka
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/%C4%8Destn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20OHK.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/nab%C3%ADdka.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/nab%C3%ADdka2.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/organiza%C4%8Dn%C3%AD%20na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20%C5%99editele.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/ozn%C3%A1men%C3%AD%20o%20v%C3%BDb%C4%9Bru.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/p%C3%ADsemn%C3%A1%20zpr%C3%A1va%20zadavatele.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/protokol%20o%20otev%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD%20ob%C3%A1lek.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/protokol%20z%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20OHK.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/smlouva%20o%20d%C3%ADlo.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/v%C3%BDkaz%20v%C3%BDm%C4%9Br.jpg
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/v%C3%BDzva.pdf
000195973 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195973/files/odsouhlasen%C3%AD%20v%C3%ADceprac%C3%AD.pdf
000195973 910__ $$aVÚGTK
000195973 980__ $$averejne_zakazky