000195976 001__ 195976
000195976 005__ 20191211130723.0
000195976 041__ $$acze
000195976 040__ $$aABC039$$bcze
000195976 1102_ $$aRada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.
000195976 24510 $$aZ Á P I S č. 10/2019 ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 30. dubna 2019 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech
000195976 264_1 $$aZdiby$$bRada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.$$c2019
000195976 300__ $$a3 strany
000195976 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195976/files/RADAzapis1910.pdf
000195976 980__ $$arada