000195979 001__ 195979
000195979 005__ 20191211125551.0
000195979 041__ $$acze
000195979 040__ $$aABC039$$bcze
000195979 1102_ $$aRada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.
000195979 24510 $$aZ Á P I S č. 13/2019 ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 27. září 2019 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech
000195979 264_1 $$aZdiby$$bRada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.$$c2019
000195979 300__ $$a3 strany
000195979 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/195979/files/RADAzapis1913.pdf
000195979 980__ $$arada